top of page

​**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單85折優惠

**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

!!中秋節29/9訂單暫時只接受自取,所有送貨已暫停 (updated 26

**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單八五折優惠
**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

Seafood Great by 嬌姐海鮮 / 蕾姐海鮮

聯絡我們

嬌姐海鮮

荃灣楊屋道街市地下22號

中間旋轉樓梯底就會見到我地喇~

蕾姐海鮮

荃灣楊屋道65號地舖(舊龍華戲院前)

​楊屋道街市步行距離1分鐘

查詢 Whatsapp / Signal :

+852 68875075

C1C416A1-EE31-4E5C-9DA6-5E3CB0B2D666.jpeg

Seafood Great by 嬌姐海鮮、蕾姐海鮮

​自取、荃灣西指定屋苑4-6pm送貨上門、6pm荃灣西黨鐵站交收,可輸入折扣碼 TWWEST85 享全單85折優惠

bottom of page