top of page

​**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單85折優惠

**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

!!中秋節29/9訂單暫時只接受自取,所有送貨已暫停 (updated 26

**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單八五折優惠
**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

Seafood Great by 嬌姐海鮮 / 蕾姐海鮮

粒粒墨魚肉質感打邊爐被受熱捧,好多客人試過之後返黎再買;煎墨魚餅香脆可口、亦可自行加入芝士自制芝士墨魚丸

手打墨魚滑-原味 (半磅)

HK$72.00價格

    Seafood Great by 嬌姐海鮮、蕾姐海鮮

    ​自取、荃灣西指定屋苑4-6pm送貨上門、6pm荃灣西黨鐵站交收,可輸入折扣碼 TWWEST85 享全單85折優惠

    bottom of page