top of page

​**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單85折優惠

**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

!!中秋節29/9訂單暫時只接受自取,所有送貨已暫停 (updated 26

**自取、荃灣指定屋苑4-6pm送貨上門、荃灣西站6pm交收,可輸入優惠碼“TWWEST85”可享全單八五折優惠
**截單時間為出貨日2日前4pm (i.e. 如訂購星期六取貨,截單時間為星期四4pm (完成付款計)

Seafood Great by 嬌姐海鮮 / 蕾姐海鮮

日本象拔蚌,可刺身

每隻4-6両 size,刺身每隻約8-10片 (每兩隻為單位)

日本象拔蚌 (每隻4-6両) (2隻)

HK$140.00價格

    Seafood Great by 嬌姐海鮮、蕾姐海鮮

    ​自取、荃灣西指定屋苑4-6pm送貨上門、6pm荃灣西黨鐵站交收,可輸入折扣碼 TWWEST85 享全單85折優惠

    bottom of page